Odpust w Mikorzynie - 1985. - Michel Skorupka
          
Odpust w Mikorzynie - 1985.
Top